Fødsels anmeldelse
En fødsel anmeldes af jordemoderen til kirkekontoret i moderens bopælssogn. Forældrene behøver ikke at foretage sig yderligere.
Hvis forældrene ikke er gift, og man ønsker fælles forældremyndighed, skal man indlevere en omsorgs- og ansvarserklæring. Det skal ske inden 14 dage efter barnets fødsel. Den afleveres på kirkekontoret, Slotsbakken 7, 4621 Gadstrup. Blanketten findes på http://www.personregistrering.dk/
Læs mere om fødsel på Kirkeministeriets hjemmeside.

Dåb
Dåb i Gadstrup kirke aftales med præsten. Her kan man få oplyst dato, tid og sted for gudstjenesterne.
Navn og faddere meddeles præsten.
Når dåbsdatoen nærmer sig, ringer dåbsforældrene og aftaler et møde med præsten.
Dåb er mulig ved næsten alle søndagsgudstjenesterne.
Hvis et barn ikke er døbt som lille, kan dåben foretages på et senere tidspunkt. Her skal den eller de, der har forældremyndigheden, underskrive en erklæring om, at man ønsker barnet døbt.

Du kan læse mere om dåb og valg af faddere her: Information om dåben.docx

Læs mere om dåb generelt på folkekirkens hjemmeside her.

Navngivelse
Navngivelse sker enten i forbindelse med dåb eller ved meddelelse til vores kirkekontor. Dette skal ske senest seks måneder efter barnets fødsel.
Læs mere om navngivelse her.
Blanketter til navngivning findes på http://www.personregistrering.dk/