Onsdag d. 7. oktober 2020, kl. 19:00

Menighedsrådsmøder er offentligt tilgængelige. Der bliver lagt referater ud på kirkens hjemmeside.

Menighedsrådsmøde