Det er muligt at leje Sognehuset til arrangementer
fx
- begravelseskaffe
- børne-, ungdoms-, og ældrearbejde, der er forenelige med folkekirkens arbejde.

De skal undersøge om huset kan lejes på det ønskede tidspunkt, og om sogneværtinden kan påtage sig opgaven, ved henvendelse til en af de nedenstående adresser.

Sognehuset er optaget til aktiviteter alle torsdage.
Der vil blive givet tilsagn om Sognehuset kan lejes telefonisk eller mail.

Kasseren fremsender en regning efter afholdelse af arrangementet.

Der må ikke parkeres foran Præstegårdens facade, men langs Sognehusets facade og på P-pladsen foran kirken. 

Kirke- og kirkegårdsudvalg:


Johannes Hess-Nielsen
Østervænget 4, Vindinge
4000 Roskilde
Tlf.: 21 84 45 37
E-Mail: kirkebak@mail.dk

 

Emma Lundgreen

tlf: 46 19 07 19

mail: elundg@hotmail.com

 

 

Priser pr. 1. maj 2018
Leje af Sognehus: 350,00 kr.
Kaffe: 35,00 kr. pr. person.
Kaffe med kage: 75,00 kr. pr. person
De oplyste priser er inkl.. moms.