Menighedsrådet består af præsten og 6 personer som har bopæl i sognet eller som er sognebåndsløsere. Antallet af medlemmer afgøres ud fra sognets størrelse.

Medlemmerne vælges for 4 år ad gangen.

Menighedsrådet varetager flg. opgaver:

  • Planlægning af livet i kirken (aktiviteter for børn, unge og ældre, kultur, koncerter og foredrag)
  • Budget og regnskab
  • Administration af kirkens ejendomme
  • Ansættelse og ledelse af kirkens ansatte


Det er menighedsrådet, der bestemmer hvordan kirkens penge skal bruges.

Vedtægt for kasseren 2022

Vedtægt for kirkeværgen 2022