Menighedsrådets møder afholdes i Gadstrup Sognehus, de starter klokken 19.00 eller 19.30 (se kalenderen).

Menighedsrådets møder er offentlige - alle er velkomne.
(dog behandles fortrolige sager ved lukket møde)

2023: 12/1 + 13/2 + 22/3 + 20/4 + 24/5 + 7/6 + 23/8 + 21/9 + 25/10 + 22/11