Menighedsrådets møder afholdes i Gadstrup Sognehus.

Menighedsrådets møder er offentlige.
(dog behandles fortrolige sager ved lukket møde)

2021: 6/1 + 9/3 + 13/4 + 11/5 + 8/6 + fællesmøde med Snoldelev 30/6 + 11/8 + 16/9 +12/10 + 10/11