Menighedsrådets møder afholdes i Gadstrup Sognehus.

Menighedsrådets møder er offentlige.
(dog behandles fortrolige sager ved lukket møde)

Mødedatoer for 2019:

Alle dage kl. 19.00 

24/2, 12/3