Menighedsrådets møder afholdes i Gadstrup Sognehus.

Menighedsrådets møder er offentlige.
(dog behandles fortrolige sager ved lukket møde)

2022: 5/1 + 10/2 + 17/3 + 19/5 + 9/6 + 10/8 + 15/9 +5/10 + 24/11