Menighedsrådets møder afholdes i Gadstrup Sognehus.

Menighedsrådets møder er offentlige.
(dog behandles fortrolige sager ved lukket møde)