Kirkehøjskolen forår 2021 - Aflyst/udskudt til efteråret 2021

Kirkehøjskoleudvalget har besluttet at aflyse forårets foredragsrække og har skrevet til alle, der allerede har tilmeldt sig om det. Udvalget arbejder på en foredragsrække til efteråret og vil – når foredrag og sognegårde er på plads – melde de nye datoer ud.

Kirken, den er et særligt hus : et “Guds hus”.

Program 2021

4 foredrag – 4 lørdage – 4 sogne

Forårets kirkehøjskole handler om emnet: Kirken, den er et særligt hus : et “Guds hus”.

Den adskiller sig fra andre bygninger både arkitektonisk og i brugen af rummet. Men hvad gør den til noget særligt - til et særligt sted, et særligt “rum”; og hvad kan det egentlig “rumme”?

Kirkehøjskolen var planlagt til følgende datoer: 30. januar, 6. marts, 27. marts og 8. maj.

Tilmelding: Tilmeldingen og betalingen foretages samtidig via et skema på provstiets hjemme side: www.roskildedomprovsti.dk – hvilket kan ske fra den 1. januar 2021. Tilmeldingsfrist: senest fredag den 15. januar 2021.  

Læs mere om Kirkehøjskolen på Domprovstiets hjemmeside, Fælles aktiviteter

 

Om Domprovstiets kirkehøjskole:

Kirkehøjskole projektet går tilbage til 2011, hvor en gruppe præster lagde grunden til Kirkehøjskolen, med det udgangspunkt, at ” der er nogen ting, det er bedre og sjovere at gøre i fællesskab’, hvorefter et kirkehøjskole udvalg blev nedsat. Udvalget havde opgaven med at definere et formål, et mandat og hvad man forstod ved en kirkehøjskole i Roskilde Domprovsti. Man fandt, at indholdet i foredragene skulle have et historisk, kunstnerisk og/eller teologisk omdrejningspunkt.

Der var dengang – og siden - enighed om, at det skulle være et fælles projekt i provstiet. At der skulle være tale om undervisning snarere end underholdning, således at der var et læringsaspekt og at man derfor både skulle have foredrag og mulighed for debat efterfølgende.

Kirkehøjskolen havde i de første år ca. 50 deltagere pr. sæson, der med årene er blevet til omkring 80 deltagere pr. sæson, med mange gengangere. Der er en begrænsning på antal deltagere på max 90 med henvisning til de sognegårde, der anvendes til formålet. Med det antal deltagere, har Kirkehøjskolen måttet lægge sig fast på at benytte de 4-5 største sognegårde i provstiet. Deltagergebyret er pr. 2017 fastlagt til 300 kr./ sæson.Hvordan man tilmelder sig fremgår af program, der udsendes to gange årligt (inden sommerferien og inden juleferien, jf. programmer her på siden).

Af det første program fra foråret 2012 fremgik følgende:

”Kirkehøjskolen er et fælles initiativ rettet mod voksne. Kirkehøjskolen er et tilbud til alle, der har interesse for at høre om og diskutere væsentlige spørgsmål om liv og tro, kirke og kristendom. (..) En kursusrække med et fælles tema – og afholdt rundt om i provstiets sognegårde”.