Om Domprovstiets kirkehøjskole:

Kirkehøjskole projektet går tilbage til 2011, hvor en gruppe præster lagde grunden til Kirkehøjskolen, med det udgangspunkt, at ” der er nogen ting, det er bedre og sjovere at gøre i fællesskab’, hvorefter et kirkehøjskole udvalg blev nedsat. Udvalget havde opgaven med at definere et formål, et mandat og hvad man forstod ved en kirkehøjskole i Roskilde Domprovsti. Man fandt, at indholdet i foredragene skulle have et historisk, kunstnerisk og/eller teologisk omdrejningspunkt.

Der var dengang – og siden - enighed om, at det skulle være et fælles projekt i provstiet. At der skulle være tale om undervisning snarere end underholdning, således at der var et læringsaspekt og at man derfor både skulle have foredrag og mulighed for debat efterfølgende.

Kirkehøjskolen havde i de første år ca. 50 deltagere pr. sæson, der med årene er blevet til omkring 80 deltagere pr. sæson, med mange gengangere. Der er en begrænsning på antal deltagere på max 90 med henvisning til de sognegårde, der anvendes til formålet. Med det antal deltagere, har Kirkehøjskolen måttet lægge sig fast på at benytte de 4-5 største sognegårde i provstiet. Deltagergebyret er pr. 2017 fastlagt til 300 kr./ sæson.Hvordan man tilmelder sig fremgår af program, der udsendes to gange årligt (inden sommerferien og inden juleferien, jf. programmer her på siden).

Af det første program fra foråret 2012 fremgik følgende:

”Kirkehøjskolen er et fælles initiativ rettet mod voksne. Kirkehøjskolen er et tilbud til alle, der har interesse for at høre om og diskutere væsentlige spørgsmål om liv og tro, kirke og kristendom. (..) En kursusrække med et fælles tema – og afholdt rundt om i provstiets sognegårde”.

 

Vinterhøjskole uge 6 2020:

Vinterhøjskolen i Gadstrup er nu afsluttet. Emnet var "Genforeningen 1920"

Vinterhøjskolen bød alle kursister velkommen til en spændende uge, hvor præst Malene Guassora hver morgen bød velkommen  med morgenandagt og morgensang i kirken. 

Bertel Haarder indledte højskolen med fortælling om Genforeningen og tiden derefter. Johannes Nørregaard Frandsen fik ordet om eftermiddagen. Han gav os et indblik i sorg og glæder for dem der ikke fik deres ønsker opfyldt med enten at komme under Dansk eller Tysk styre efter valget. Det blev gjort med skælmsk humor der fik os alle til at forstå en svær tid.

LOF havde tirsdag 2 emner på programmet i forbindelsen med temaet på vinterhøjskolen ”Genforeningen 1920”

Først med besøg af den fra TV kendte tyske journalist Siefred Matlok, som havde en medlevende indlæg om at være tysk mindretal før, under og efter Genforeningen. Matloks viden, kombineret med smittende humor gjorde hans indlæg til en tankevækkende og interessant oplevelse.

Dernæst have den lokale pensionerede lærer Leif Bo Poulsen et inspirerende indlæg med tilbageblik på den seneste Danmarkshistorie  i grænselandet, krydret med historie om de fem gamle sogne i Ramsøområdet. Det var yderst interessant at høre om områdets historie – og Leif Bo Poulsen var en rigtig god fortæller. Turen til Gudenåen, hvor vi blev guidet fra Kolding til Christiansfeld, Skippelund Krat Hotel, Bennetgård hvor der blev serveret forskellige lagkager, fordrag og hvider til Kolding og hjem. Alle med en ny forståelse af mange afsavn.

Gorm Bruun Hansen fortalte os om Påskekrisen  4 lange dage for kongen. Grænsen som gav mange problemer for folket.

Kaj V Hansen fortalte om sit eget liv og den indflydelse genforeningen havde på hans familie, og familiens flytning til Roskilde.

Henning Nørhøj indledte den sidste dag, med at få os alle samlet om vores ny viden vi nu havde fået Slesvig og Sønderjylland.

Vi sluttede dagen af med sange fra højskolesangbogen med fællessang med LOF s underviser i sang og musik Claudio Passilonge og 5 deltager fra holdet Syng sammen.

Tak til alle kursister for en god uge, vi ses til næste år.