Gadstrup sogns menighedsråd fra advent 2016 til advent 2020: 

Formand:
Henning Hansen
Kirkebakken 49
4621 Gadstrup
Tlf.: 46 19 08 13
Næstformand og kirkeværge:
Johannes Nygaard
Ramsømaglevej 27
4621 Gadstrup
Tlf.: 46 19 09 59
E-mail: nygjo@mail.dk
Kasserer:
Emma Lundgreen
Nyvej 20
4621 Gadstrup
Tlf.: 24 89 01 09
Menigt medlem:
Johannes Hess-Nielsen
Østervænget 4, Vindinge
4000 Roskilde
Tlf: 21 84 45 37
Født medlem:
Sognepræst Malene Guassora
Slotsbakken 7
4621 Gadstrup
Tlf.: 46 19 01 09
E-mail: mg@km.dk
Menigt medlem:
Palle Ahm
Ramsøvejen 43
4622 Havdrup
Tlf: 2145 6168
Send sikker mail til menighedsrådet via dette link
Menigt medlem:
Kamilla Manniche
Gadstrup Mosevej 21
4621 Gadstrup
Tlf 51 52 66 88