Gadstrup sogns menighedsråd til advent 2024 & omkonstitueret 13/4-2021

Formand og kontakt person:
Karin Tovborg Jensen
Kirkebakken 10
4621 Gadstrup
Tlf.: 23 95 30 58
Næstformand:
Kamilla Manniche
Gadstrup Mosevej 21
4621 Gadstrup
Tlf.: 51 52 66 88
 
 
Født medlem:
Sognepræst Malene Guassora
Slotsbakken 7
4621 Gadstrup
Tlf.: 46 19 01 09
E-mail: mg@km.dk
Kirkeværge og kasserer:
Johannes Nygaard
Ramsømaglevej 27
4621 Gadstrup
mail: nygjo@mail.dk tlf. 46 19 09 59
 
 
Send sikker mail til menighedsrådet via dette link  
Menigt medlem:
Tina Doktor Hansen
Ramsølillevejen 34
4621 Gadstrup
 
 
Menigt medlem:
Henning Hansen
Kirkebakken 49
4621 Gadstrup
Tlf.: 46 19 08 13
 
Menigt medlem:
Stig Niels Kruse
Kirkebakken 53C
4621 Gadstrup