Gadstrup Sogns Menighedsråd til advent 2024

(omkonstitueret 13/4-2021 & konstitueret pr 1/12-2021 + 24/11-2022)

 

Formand:
Karin Tovborg Jensen
Kirkebakken 10
4621 Gadstrup
Tlf.: 23 95 30 58
Næstformand og kontakt person:
Kamilla Manniche
Gadstrup Mosevej 21
4621 Gadstrup
Tlf.: 51 52 66 88
 
 
Født medlem:
Sognepræst Malene Guassora
Slotsbakken 7
4621 Gadstrup
Tlf.: 46 19 01 09
E-mail: mg@km.dk
 
Kirkeværge, ej medlem:
Ulrik Schæffer
Slotsbakken 7
4621 Gadstrup
Tlf.: 21 72 23 21
 
 
Send sikker mail til menighedsrådet via dette link
Født medlem:
Sognepræst Katrine Louise Raun
Tlf.: 30 32 32 99
E-mail: kalr@km.dk
 
Kasserer:
Tina Doktor Hansen
Ramsølillevejen 34
4621 Gadstrup
 
 
Menigt medlem:
Henning Hansen
Kirkebakken 49
4621 Gadstrup
Tlf.: 46 19 08 13
 
Menigt medlem:
Stig Niels Kruse
Kirkebakken 53C
4621 Gadstrup