Et gravsted skal vedligeholdes. Det kan du som pårørende vælge selv at gøre, når det drejer sig om et almindeligt kistegravsted eller urnegravsted. Du kan også vælge at indgå en aftale med kirkegården om vedligeholdelse.

Der kan mod betaling af et engangsbeløb indgås aftale om vedligeholdelse i hele fredningsperioden (kister er fredet i 25 år & urner er fredet i 15 år). Der kan også løbende træffes aftale med kirkegården om vedligeholdelse. I det tilfælde vil kirkekontoret normalt opkræve betalingen en gang årligt

I tilfælde af flytning mm, bedes I venligst oplyse vores kirkekontor om jeres nye adresse. Det samme gælder, når I ønsker at opsige gravstedet.

Gadstrup Kirkegård er ved at blive elektronisk i 2021 - derfor vil den årlige opkrævningen for 2021 udsendes i december og den årlige opkrævning for 2022 sendes (som sædvanligt i marts/april).

Takster for 2021

Kirkegårdstakster Roskilde Domprovsti 2022