Et gravsted skal vedligeholdes. Det kan du som pårørende vælge selv at gøre, når det drejer sig om et almindeligt kistegravsted eller urnegravsted. Du kan også vælge at indgå en aftale med kirkegården om vedligeholdelse. Der kan mod betaling af et engangsbeløb indgås aftale om vedligeholdelse i hele brugs- eller fredningsperioden. Der kan også løbende træffes aftale med kirkegården om vedligeholdelse. I det tilfælde vil kirkegården normalt opkræve betalingen en gang årligt

I tilfælde af flytning, bedes I venligst oplyse vores graver om jeres nye adresse. Det samme gælder, når I ønsker at opsige gravstedet.

 

Takster for 2021