Navngivning kan ske på to måder:

     Med eller uden kirkelig handling

Uanset hvad du/I vælger, skal barnet være navngivet inden for dets første 6 måneder.

Hvis I ønsker navngivning med dåb i kirken, skal I kontakte sognets præst. Her skal I oplyse følgende:

  • Barnets cpr.nr.
  • Barnets fulde navn
  • Min. 2 og max 5 vidner til dåben, som alle selv skal være døbte og medlem af den danske folkekirke
  • Dato for ønsket dåb. Bemærk, at dåben altid vil ligge sammen med en gudstjeneste søndag formiddag.
  • Kontakt info til jer forældre

Hvis det ikke er muligt for jer at holde en dåbsfest inden for de første 6 måneder, kan I altid få barnet navngivet digitalt, og efterfølgende få en dåb i kirken.

 

Hvis I ønsker navngivning uden dåb, skal I ansøge om navngivning på www.borger.dk. Her er det vigtigt, at I husker, at begge forældre skal skrive under med nemid.