Hvert år bliver vi spurgt, hvilke dage der konfirmeres på ude i fremtiden; 

I Gadstrup Kirke konfirmerer vi altid på St. bededag samt Kr. himmelfartsdag det pågældende år.

Hvis der er mange, der vælger den ene dag, bliver konfirmanderne delt op i hold, så der fx. er konfirmation kl. 11.00 og kl. 13.00.

Det vil I få besked om, når foråret for konfirmationen nærmer sig.

2022: 13 + 21 + 26/5 er der planlagt konfirmation i Gadstrup Kirke.