Hvad er forskellen?

En kirkelig handling hvor der tages afsked med den døde. Den grundlæggende forskel på de to ritualer er, at 

  • en begravelse afsluttes ved, at kisten bliver sænket i jorden
  • en bisættelse afsluttes ved, at kisten bliver kørt til krematoriet.