Hvad er forskellen?

En kirkelig begravelse eller bisættelse er et afskedsritual og en højtidelighed, hvor de pårørende tager afsked med det familiemedlem eller den ven, som er død. Den grundlæggende forskel på de to ritualer er, at en

  • begravelse afsluttes ved, at kisten bliver sænket i jorden
  • en bisættelse afsluttes ved, at kisten bliver kørt til krematoriet.