Alle menighedsrådsmøder er offentligt tilgængelige. Efter møderne er afholdt, lægges mødereferaterne ud på hjemmesiden (se under fanen kontakt og fanen menighedsråds referater). Alle møder starter kl. 19.30 i Sognehuset.