Alle menighedsrådsmøder er offentligt tilgængelige. Efter møderne er afholdt, lægges mødereferaterne ud på hjemmesiden.

Datoer for kommende menighedsrådsmøder:

17/9-19

22/10-19

26/11-19