Alle menighedsrådsmøder er offentligt tilgængelige. Efter møderne er afholdt, lægges mødereferaterne ud på hjemmesiden. Alle møder starter kl. 19.00 i Sognehuset.

Datoer for kommende menighedsrådsmøder:

14/1 2020

11/2 2020

10/3 2020

21/4 2020

19/5 2020

18/8 2020. Menighedsrådsmødet afholdes sammen med orienteringsmøde omkring valg

8/9 2020

7/10 2020

17/11 2020