Alle menighedsrådsmøder er offentligt tilgængelige. Efter møderne er afholdt, lægges mødereferaterne ud på hjemmesiden (se under fanen kontakt og fanen menighedsråds referater). Alle møder starter kl. 19.00 i Sognehuset.

Datoer for kommende menighedsrådsmøder 2021:

11/5

8/6

10/8

14/9

12/10

9/11