2020 er valgår.

Vil du være en aktiv del af Danmarks mest lokale demokrati? Læs mere her

 

2020 Orienteringsmøde
Offentligt orienteringsmøde om valg i alle sogne.
På orienteringsmødet skal menighedsrådet bl.a. orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.

 

 

15. september 2020 Valgforsamling
På valgforsamlingen afholdes valget til menighedsrådet. Opstilling og valg af kandidater foregår på mødet. Kandidater præsenterer sig, der er mulighed for debat og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater.  Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet. 

 

13. oktober 2020 Frist for indlevering af kandidatlister
Yderligere kandidatlister kan indleveres til valgbestyrelsen. Hvis ingen yderligere liste(r) indleveres er valgforsamlingens liste valgt 

 

17 november Evt. afstemningsvalg
Afstemningsvalg foregår ligesom et Folketingsvalg. Der er stemmelokale i kirken og man vil kunne stemme både på kandidater og på liste
Afstemningsvalget bortfalder, hvis der ikke er indleveret flere kandidatlister

 

29. november 2020 Det nye menighedsråd tiltræder
Funktionsperioden starter 1. søndag i advent, inden da er der afholdt et konstituerende møde.
Det nye menighedsråd præsenteres i kirken ved gudstjenesten 1. søndag i advent.