Valg til menighedsråd 2020.

 

Til efteråret skal der landet over vælges menighedsråd. Det gælder også for Gadstrup Kirke.

 

Mød op og hør nærmere tirsdag den 18. august 2020 kl. 19:00 i Gadstrup Sognehus.

Her afholder Gadstrup Menighedsråd et offentlig orienteringsmøde, som holdes sammen med det årlige menighedsmøde.

”På orienteringsmødet skal menighedsrådet orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen, muligheden for at udløse et afstemningsvalg og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet”. (Valgloven §5, stk. 3.)

 

Valgforsamling afholdes tirsdag den 15. september 2020 kl. 19:00 i Gadstrup Sognehus.

Ved dette møde vælges menighedsrådets medlemmer.

 

Eventuel afstemningsvalg afholdes tirsdag den 17. november 2020 kl. 19:00 i Gadstrup Sognehus.

I en periode på fire uger efter valget er der mulighed for at udløse et eventuel afstemningsvalg ved indlevering af kandidatliste med stillere. I dette tilfælde gennemføres et afstemningsvalg, hvor der kan stemmes på kandidaterne fra valgforsamlingen eller på en kandidat fra den eller de nye lister. Et eventuelt afstemningsvalg skal afholdes tirsdagen 9 uger efter valgforsamlingen.

 

 

Gadstrup Menighedsråd

Valgbestyrelsen

 

Plakat om valgmøde

 

D. 18. august 2020 Orienteringsmøde
Offentligt orienteringsmøde om valg i alle sogne.
På orienteringsmødet skal menighedsrådet bl.a. orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.

 

 

15. september 2020 Valgforsamling
På valgforsamlingen afholdes valget til menighedsrådet. Opstilling og valg af kandidater foregår på mødet. Kandidater præsenterer sig, der er mulighed for debat og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater.  Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet. 

 

13. oktober 2020 Frist for indlevering af kandidatlister
Yderligere kandidatlister kan indleveres til valgbestyrelsen. Hvis ingen yderligere liste(r) indleveres er valgforsamlingens liste valgt 

 

17 november Evt. afstemningsvalg
Afstemningsvalg foregår ligesom et Folketingsvalg. Der er stemmelokale i kirken og man vil kunne stemme både på kandidater og på liste
Afstemningsvalget bortfalder, hvis der ikke er indleveret flere kandidatlister

 

29. november 2020 Det nye menighedsråd tiltræder
Funktionsperioden starter 1. søndag i advent, inden da er der afholdt et konstituerende møde.
Det nye menighedsråd præsenteres i kirken ved gudstjenesten 1. søndag i advent.