Valg til menighedsråd 2020.

 

 

Bekendtgørelse Ved valgforsamling 15. september 2020  i Gadstrup Sogn blev følgende valgt til Menighedsrådet:

  • Kamilla Manniche Jensen
  • Karin Tovborg
  • Henning Hansen
  • Tina Doktor Hansen
  • Johannes Nygaard
  • Stig Kruuse

 

I en periode på fire uger efter valget  er der mulighed for at udløse et  eventuelt afstemningsvalg ved indleve- ring af kandidatliste med stillere. Kandidatlister kan indleveres til

Johannes Nygaard, Ramsømaglevej 27, 4621 Gadstrup, eller til

Henning Hansen,  Kirkebakken 49, 4621 Gadstrup.

Frist for indlevering af liste er tirsdag den 13. oktober 2020 kl. 19:00. Der skal i givet fald vælges seks medlem- mer til menighedsrådet. En kandidatliste  skal underskrives af seks stillere. Eventuelt afstemningsvalg afholdes tirsdag den 17. november 2020 kl. 19:00 i Gadstrup Sognehus. 

 

Med venlig hilsen Gadstrup Menighedsråd.

 

Eventuel afstemningsvalg afholdes tirsdag den 17. november 2020 kl. 19:00 i Gadstrup Sognehus.

I en periode på fire uger efter valget er der mulighed for at udløse et eventuel afstemningsvalg ved indlevering af kandidatliste med stillere. I dette tilfælde gennemføres et afstemningsvalg, hvor der kan stemmes på kandidaterne fra valgforsamlingen eller på en kandidat fra den eller de nye lister. Et eventuelt afstemningsvalg skal afholdes tirsdagen 9 uger efter valgforsamlingen.

 

 

Gadstrup Menighedsråd

Valgbestyrelsen

 

 

 

13. oktober 2020 Frist for indlevering af kandidatlister
Yderligere kandidatlister kan indleveres til valgbestyrelsen. Hvis ingen yderligere liste(r) indleveres er valgforsamlingens liste valgt 

 

17 november Evt. afstemningsvalg
Afstemningsvalg foregår ligesom et Folketingsvalg. Der er stemmelokale i kirken og man vil kunne stemme både på kandidater og på liste
Afstemningsvalget bortfalder, hvis der ikke er indleveret flere kandidatlister

 

29. november 2020 Det nye menighedsråd tiltræder
Funktionsperioden starter 1. søndag i advent, inden da er der afholdt et konstituerende møde.
Det nye menighedsråd præsenteres i kirken ved gudstjenesten 1. søndag i advent.