Sundhedsmyndighedernes anbefalinger:

 

Seneste Retningslinjer 2021: https://www.km.dk/covid-19-information