Vi følger sundhedsmyndighedernes retnings linier.

kirker er undtaget det generelle forsamlingsforbud og må samles efter areal og nær daglig kontakt.

og dette betyder at vi henviser til præsten.