Vielse
Dato og tidspunkt for vielse Gadstrup Kirke aftales med præsten.
Prøvelsesattest fra kommunens ægteskabskontor (som højst må være fire måneder gammel på vielsestidspunktet) afleveres til kirkekontoret sammen med parrets fødsels- eller dåbsattester. To bryllupsvidner meddeles til præsten eller kirkekontoret.
Når vielsesdatoen nærmer sig, ringer parret og aftaler møde med præsten.
Blanketter til navneændring på bryllupsdagen findes på www.personregistrering.dk

Læs mere om kirkelige bryllupper her
Kirkelig velsignelse af borgerligt ægteskab
Hvis et par er blevet viet på rådhuset, kan man få kirkelig velsignelse i kirken. Dette kan aftales med præsten på samme måde som ved vielse. Vielsesattest afleveres til kirkekontoret.
Når datoen nærmer sig, ringer den parret og aftaler et møde med præsten.