Vielse


Dato og tidspunkt for vielse i Gadstrup Kirke aftales med præsten.
Prøvelsesattest fra kommunens ægteskabskontor (som højst må være fire måneder gammel på vielsestidspunktet) afleveres til kirkekontoret sammen med oplysninger om to vidner. Vielsen har juridisk gyldighed. Derfor skal vi have navn og adresse på 2 vidner, der er til stede under vielsen, og som kan bevidne, at I er dem, I udgiver jer for at være. Vidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen. Det kan for eksempel være to familiemedlemmer, som er tilstede i kirken til jeres bryllup. Hvis I gerne vil have en privat vielse, hvor kun I selv er tilstede, kan præsten hjælpe jer med at finde vidner.


Kirkelig velsignelse af borgerligt ægteskab
Hvis et par er blevet viet på rådhuset, kan man få kirkelig velsignelse i kirken. Dette kan aftales med præsten på samme måde som ved vielse. Vielsesattest afleveres til kirkekontoret.