Hvis du ønsker kontakt direkte til sognepræst Malene Guassora, kan det ske på tlf.nr. 46 19 01 09 eller til email adresse: mg@km.dk

Du kan sende sikker email direkte til Malene på dette link.

Du kan også kontakte præstevikar Randi Rye på tlf. 30 36 81 11 eller  e-mail rry@km.dk

 

Både Malene og Randi har fri om mandagen.

 

Kirkekontoret har åbent hver tirsdag fra kl. 8.00 - 15.00. Her kan du bede om attester og anden info om kirkens aktiviteter. Mange regler omkring navneændring, bryllup, bisættelser, flytning, fødsler osv, kan du også finde på Borger.dk. Kirkekontoret har tlf. 46 19 01 09, eller du kan skrive til præstesekretæren på denne email adresse: nhg@km.dk. Du kan sende sikker email til sognet på dette link

Har du spørgsmål til kirkegården / gravpladser, bedes du kontakte vores graver på tlf. 46 19 03 00. Her er der tlf. tid alle hverdage undtagen mandag mll. kl. 8.00 - 9.00, eller du kan skrive til ham på email ole.andersen@pc.dk