Hvis du ønsker kontakt direkte til sognepræst Malene, kan det ske på tlf.nr. 46 19 01 09 eller til email adresse: mg@km.dk.

Kirkekontoret har åbent hver tirsdag fra kl. 8.00 - 15.00. Her kan du bede om attester og anden info om kirkens aktiviteter. Mange regler omkring navneændring, bryllup, bisættelser, flytning, fødsler osv, kan du også finde på Borger.dk. Kirkekontoret har tlf. 46 19 01 09, eller du kan skrive til præstesekretæren på denne email adresse: nhg@km.dk.

Har du spørgsmål til kirkegården / gravpladser, bedes du kontakte vores graver på tlf. 46 19 03 00. Her er der tlf. tid alle hverdage undtagen mandag mll. kl. 8.00 - 9.00, eller du kan skrive til ham på email ole.andersen@pc.dk